Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  στη συνεδρίαση της 3.10.2018 με μοναδικό θέμα   το σχέδιο νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»  μετά από διεξοδική συζήτηση, κατέληξε στις ακόλουθες  προτάσεις που αφορούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Η ένταξη του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος στη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ, δεν είναι συμβατή με  τη γεωπονική εκπαίδευση, όπως αυτή αναφέρεται για τη συγκεκριμένη Σχολή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει η απαραίτητη μετονομασία και να αλλάξει πιθανόν το πρόγραμμα σπουδών του εντασσόμενου Τμήματος ΤΕΙ, έτσι ώστε να παρέχει πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος.

 Η ίδρυση στο ΕΚΠΑ Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας θεωρούμε ότι θα αποτελέσει τεράστιο  πρόβλημα διότι  σε Πανεπιστήμιο της Αθήνας δημιουργείται Σχολή με αντικείμενο άλλου Πανεπιστημίου που εδρεύει στην ίδια πόλη και παρέχει αποκλειστικά εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό.  Δηλαδή στην ουσία παρακάμπτεται το ΓΠΑ και δημιουργείται στο ΕΚΠΑ Σχολή με γεωπονικό αντικείμενο.

 Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΓΠΑ αντιτίθεται στη δημιουργία Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στο ΕΚΠΑ προκειμένου να ενταχθούν σ’ αυτό τα Τμήματα των ΤΕΙ α. Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής, και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και β. Διατροφής και Διαιτολογίας,  και προτείνει αυτά να ενταχθούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που είναι ο επιστημονικός τους χώρος.

 Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  δεν αντιτίθεται στην διεύρυνση του Πανεπιστημίου μας, αρκεί να μην αλλοιωθεί ο γεωπονικός του χαρακτήρας.

 Θεωρούμε ότι η διασπορά γνωστικών αντικειμένων του γεωπονικού χώρου σε διάφορα Τ.Ε.Ι. της χώρας περισσότερα προβλήματα δημιουργεί απ’ ότι επιλύει. Πιστεύουμε ότι η ένταξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που αναφέρονται στο Νομοσχέδιο θα μπορούσε  να γίνει στο Γ.Π.Α. Αυτό όμως προϋποθέτει  πιθανές συγχωνεύσεις με παρεμφερή υφιστάμενα τμήματα του Γ.Π.Α. ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρθούν οι κατάλληλες  αποφάσεις και να γίνουν οι απαιτούμενες διεργασίες, έτσι ώστε τα τμήματα που δε θα συγχωνευθούν και θα ενταχθούν αυτούσια στο Πανεπιστήμιο μας να αναβαθμιστούν και να αποτελέσουν Τμήματα αντάξια του χώρου στον οποίο θα βρίσκονται.

 Τέλος, σημειώνουμε ότι θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αγοράς σε συνδυασμό με τον αριθμό των πτυχιούχων που θα προκύψει από τα νέα τμήματα, έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί το ήδη υφιστάμενο σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των πτυχιούχων  Γεωπόνων.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com